Lösningen på Tunneldilemmat

En gångtunnel och/eller cykeltunnel ska ge fotgängare och cyklister möjligheten att

fortsätta sin resa. Den ska skapa möjligheter till en säker och trygg rörlighet genom miljöer med

blockerade områden som motorvägar, byggnader etc. Den ska vara det självklara valet för passage.

 Ofta beror det på ägarna (tex en kommun eller Trafikverket) främst tar sitt ansvar ur ett konstruktionsperspektiv,

det vill säga att de inte rasar ihop. En budget för underhåll ur
ett användarperspektiv, det som gör tunneln användarvänlig och attraktiv.

 

Tunnlarna är ofta försummade eller dåligt utformade vilket ger negativa associationer. 
- Osäker, mörk, smutsig, nedklottrad, otrygg, att undvika
 tråkiga beskrivningar som ofta förknippas med GC-miljöer.

 

GC-tunnlar ska hjälpa fotgängare att ta sig från ena sidan av ett hinder till den andra men det finns många

faktorer som förhindrar att de här viktiga anslutningarna uppfyller deras totala potential:

  • Nedgången miljö (klotter eller rester från klottersanering)
  • Bristande/felaktig belysning och övervakning
  • Brist på fotgängare
  • Minskad livlig, offentlig plats
  • Användbarhet är inte definierad

Det positiva är att i stort sett alla gång- och cykeltunnlar kan förbättras

med relativt enkla medel genom att följande:

1. Sätt Tunneln på Kartan

2. Gör Tunneln Säker

Mekaniska former av övervakning och åtkomstkontroll som exempelvis enhetlig, vit belysning bör också tillämpas.

3. Ge Tunneln en Identitet

4. Motverka Graffiti/klotter

Graffiti kan förhindras med design på följande sätt: