Emalj tål att jämföras
med andra material

Vad är ett dyrt material? Är det ett material som kostar mycket i inköp?
Är det ett material som är ömtåligt med kort livslängd och behöver bytas ut ofta?
Eller är det ett material som har höga driftkostnader? 


Emalj upplevs ibland något orättvist som ett dyrt material. Anledningen är att emalj innebär en högre initialkostnad än vid val av många andra alternativ. Särskilt om ytan som ska beklädas bara är tänkt att visas/hålla i ungefär fem år. Men om man ser längre än till den initiala kostnaden och börjar tänka i mer hållbara och långsiktiga perspektiv ändras förutsättningarna. Om det exempelvis handlar om att bekläda en gång- och cykeltunnel eller en fasad. Då är ju inte fem år en korrekt utgångspunkt för jämförelse. Materialkostnaderna bör istället jämföras för en tidsperiod på 40-60 år och då händer något spännande: Emalj blir ett prisvärt och utmärkt alternativ.


I nedanstående tabell kan du enkelt jämföra emalj med andra material/ytbehandlingar
som ofta vid första anblicken upplevs prisvärda och enkla att applicera och underhålla.


Utöver de punkter som tas upp i tabellen är det också viktigt att ta in trygghetsaspekten. Hur materialen
kan anpassas i utseende för att skapa en attraktiv och därmed trygg miljö. Emalj erbjuds i ett stort antal standardfärger och kan dessutom tryckas och kurvas för att skapa exakt det utseende/känsla som efterfrågas på den tänkta platsen.