Emaljsystem vs
​​​​​​​Målad tunnelvägg

Vem vill inte förändra en nedklottrad och
tråkig cykeltunnel / gångtunnel / trafiktunnel
så fort som möjligt?

En snabb sökning på google visar att det är ganska vanligt att måla tunnelväggar i syfte att fräscha upp miljön. För ett beslut som kräver en betydande investering är det dock viktigt att förstå för- 

och nackdelar för de val man väljer mellan.


Vad är "snabbt och billigt"?
Vad är driftssnålt på lång sikt?

Så kallad "klottermotståndig" färg har varit ett populärt val för att fräscha upp och förbättra tryggheten i GC-miljöer. Populariteten kommer från målningens relativt låga investeringskostnad initialt och att det uppfattas som en snabb åtgärd. Men, hur smidigt/hållbart är det att måla i jämförelse med att investera i ett emaljsystem? Hur länge håller en målad vägg och hur ofta behöver den fräschas upp?

Vi har gjort en jämförelse av kvalitet och hållbarhet mellan att måla en tunnelvägg med färg med att sätta ett emaljsystem. Lär dig hur färgen påverkar betongen och hur lätt/snabbt man sätter emaljsystemen på plats.


Jämförelse mellan emaljstål och målarfärg


Emaljsystem

Målarfärg

Huvudsakligt innehåll


Huvudsakligt innehåll

 • Porslinsemalj sammansmält med stål i 800 grader celsius
 • Vanligtvis en vattendispergerad tvåkomponent epoxifärg med hög slitstyrka för våta och svåra förhållanden.

Hållbarhet

 • Motståndig mot bakterier, kemikalier, brand, rep- och slag.
 • Klarar hög trafikbelastning och tung avändning
 • Påverkas inte av vägsalt eller temperaturväxlingar
 • Bara så hård som väggen den är målad på och skadas lätt.
 • Slits bort vid tung och långvarig användning
 • Nöts av vägsalt

Mångsidighet plus flexibilitet för design

 • Möjligt att designa med åtanke om stil och anpassning
 • Brett urval av färger och anpassat bild- och designtryck
 • Flexibla storlekar som möjliggör lösningar som går från golv till tak
 • Flexibla designlösningar
 • Kräver skickliga målare för att återskapa avancerade motiv

Miljöpåverkan

 • Vagga-till-vagga (Cradle to cradle) certifiering på bronsnivå.
 • Återvinningsbar till 99,9%
 • Höga nivå av farliga ångor vid applikation
 • Tomma färgburkar går till deponier
 • Vissa produkter är miljömärkta efter härdning

Livslängd

 • Livstidsgaranti, åtminstone 40+ år på emaljytan
 • Behöver endast bytas ut/repareras vid skadegörelse
 • Begränsad garanti
 • Håller 2-5 år
 • Kräver frekvent återapplikation

Installation

 • Lika enkelt som att hänga en tavla
 • Efter att upphängningsanordningen är fastmonterad tar varje panel ungefär 15 minuter att hänga, inklusive frambärning och justering
 • Kräver ansiktsskydd (mot ångorna) och ofta tillgång till spolande, kallt vatten
 • Primer och därefter klotterskydd skall blandas, härdas och appliceras i flera lager
 • Arbetskrävande. Betongen bör först tvättas innan 2-3 lager appliceras för bästa effekt. 
 • Tar upp till 7 dagar innan det har torkat till fullo

Påverkan på bakomliggande vägg

 • Ingen/minimal med rekommenderad skruv
 • Viktigt att välja rätt färg för att undvika att fukt inte spärras in bakom färglagret och som hindrar uttorkning

Behov av att förberedelser innan installation/målning

 • Ingen. Emaljsystemet monteras på befintlig vägg i befintligt skick. Det enda man behöver göra är att se till att profilsystemet inte sätts fast i något kablage.
 • För bästa resultat bör väggen tvättas, sedan torka och också primas innan färgen appliceras. I vissa fall kan väggen också behöva rengöras med högtrycksstvätt. Om det är ojämnheter kan man vilja fylla i dessa för att inte väggen ska se skadad ut efter målningen.

Borttagning av klotter/graffiti

 • Enkel. Eftersom emaljytan är porfri är borttagning av klotter oproblematisk. Det behövs inga starka rengöringsmedel och det finns ingen risk att klotterfärgen rinner ner och förorenar grundvattnet. Det blir inga skuggningar/rester av klottret på emaljen.
 • Beror på vilken färg som använts. Om det är en högglansig färg går det att få bort klottret men det finns inga garantier för att inga färgrester kvarstår. Det finns också en risk att man vid klotterborttagning också förstör det mönster/den design som målats. 

Kostnad för underhåll

 • Minimal. Eventuellt klotter tas enkelt bort med mjuk trasa och rengöringsmedel. Erfarenhet visar att benägenheten att klottra i tunnlar med emaljsystem minskar eftersom de som klottrar märker att deras "arbete" inte får sitta kvar länge. För att hålla gångtunneln fräsch rekommenderas årlig rengöring med tvättsvamp och rengöringsmedel.
 • Mellan till hög. Ofta finns årligt klottersaneringsavtal med upphandlad entreprenör. Ibland tenderar man att låta tunneln bli rejält nedklottrad eftersom mindre klotter inte riktigt är värt att ta bort.