Emaljsystem i

Emalj är ett miljövänligt och mycket hållbart material. Utöver emalj väljer vi och våra leverantörer alltid det mest miljövänliga alternativet för övriga material som ingår i våra emaljsystem.

 

Alla Trygga Tunnlars produkter är, eller är på väg att bli, bedömda i Byggvarubedömningen. Byggvarubedömningen (BVB) ger en total hållbarhetsbedömning av byggnadsprodukter för att ta ansvar att rätt material  används i byggnader som kommer att lämnas till kommande generationer. Kontakta oss om du har önskemål av en kombination av emalj och annat material som ännu inte är bedömd så kan vi gemensamt se om det är den bästa 

 

Med hållbarhetsbedömning menar BVB en bedömning av produktens kemiska innehåll och miljöpåverkan under livscykeln, men i förlängningen också av produktens sociala påverkan i leverantörsledet. Vår enda önskan är att Byggvarubedömningen framöver också kommer att ta hänsyn till produktens faktiska livslängd vilket därmed skulle göra våra produkter rekommenderade och inte endast godkända.
 

OM BYGGVARUBEDÖMNINGEN

Byggvarubedömningen (BVB) är en icke vinstdrivande ekonomisk förening som bedömer och därefter tillhandahåller information om hållbarhetsbedömda varor samt främjar produktutvecklingen mot en giftfri och god bebyggd miljö.