5 tips för tryggare tunnlar

Tunneldilemmat


Hur ser det ut i era gångtunnlar?

En gång- och cykeltunnel ska ge fotgängare och cyklister en möjlighet att fortsätta sin resa och skapa möjligheter till rörlighet genom miljöer med blockerade områden som motorvägar, byggnader etc. 
Tyvärr lämnas dessa områden ofta försummade eller dåligt utformade vilket gör att de förknippas med negativa

associationer ... osäkra, mörka, smutsiga, undvik -
upplevda beskrivningar som de flesta skulle associera med tunnlar.

 

Gångtunnlar ska hjälpa fotgängare från en sida av ett hinder till den andra men, det finns många faktorer som förhindrar att de här väsentliga anslutningarna uppfyller sin totala potential, till exempel:

 

Forskning visar att miljön i och kring en gång- och cykeltunnel påverkar hur vi uppfattar hur trygg den är och vilken känsla vi har när vi går igenom den. 
 
En attraktiv tunnel kan inte förhindra brott men, en attraktiv tunnel uppmuntrar fler personer till att nyttja den och den ökade trafiken gör att möjligheten till brott och skadegörelse minskar.


Fem konkreta tips för hur
man skapar en tryggare
upplevelse i sina
gång- och cykeltunnlar


1

Ingångarna till gångtunneln ska vara tydligt synliga
oavsett tid på dygnet.


2

Planteringar vid och i anslutning till tunnelentréerna ska
vara välskötta och lagom höga.


3

Undvik anläggningar med större stenar utanför entréerna. De kan användas för skadegörelse.


4

Tunnelväggarna bör skyddas med ett hållbart och underhållsfritt material som skapar en attraktiv miljö och gör gångtunneln till en destination. 


5

Belysningen i tunneln ska utformas och anpassas så att
​​​​​​​passagen känns trygg oavsett tid på dygnet.