5 tips för en trygg tunnelmiljö


Har ni trygghetssäkrat era GC-tunnlar?

Forskning visar att miljön i och kring en gång- och cykeltunnel påverkar hur vi
uppfattar hur trygg den är och vilken känsla vi har när vi går igenom den.

En attraktiv tunnel kan inte förhindra brott men, en attraktiv
tunnel uppmuntrar fler personer till att nyttja den och den ökade
trafiken gör att möjligheten till brott och skadegörelse minskar. 


Förutom att ni hjälper era invånare att känna sig tryggare kan ni med våra fem tips på ett
enkelt sätt skapa en struktur för hur ni ska drifta- och underhålla era GC-miljöer.


Välkommna att höra av er till oss om ni vill ha hjälp med genomförandet.


Fem konkreta tips för hur man skapar en tryggare
känsla i sina gång- och cykeltunnlar

1

Ingångarna till gångtunneln ska vara tydligt
synliga oavsett tid på dygnet.

2

Planteringar vid och i anslutning till tunnelentréerna ska
vara välskötta och lagom höga.

3

Undvik anläggningar med större stenar utanför entréerna.
De kan användas för skadegörelse.

4

Tunnelväggarna bör skyddas med ett hållbart och underhållsfritt material som
skapar en attraktiv miljö och gör gångtunneln till en destination. 

5

Belysningen i tunneln ska utformas och anpassas så att
passagen känns trygg oavsett tid på dygnet.

Har ni koll på era tunnlar?

Ni har helt säkert en plan för att inspektera tunnelkonstruktionerna med jämna mellanrum men, när gjorde ni senast en komplett översyn av miljön i och i anslutning till tunnlarna?


Trygga Tunnlar kan åta sig att hjälpa er att få full kunskap om och förbättra era tunnelmiljöer. Vi inspekterar och dokumenterar alla era tunnlar med fotografier hur de ser ut idag. Ni får full kunskap om tunnelentréerna, hur buskage och växtlighet ser ut i anslutning till entréerna, hur belysningen och väggarna ser ut. Vi sätter ett trygghetsbetyg på varje enskild tunnel och ger rekommendationer för hur ni kan förbättra miljöerna samt grunden för en långsiktig underhållsplan.